грайфер за квадратни бали

Грайферите за квадратни бали, широко използвани в селскостопанския сектор, са оборудване, което улеснява транспорта на материали в квадратни бали и тяхното съхранение. Какво е грайфер за квадратни бали? Селскостопанство: Грайферите за бали се използват за транспортиране и съхранение на материали като сено, трева или силаж, които се използват като храна за животните във фермите. Това [...]