силажна скоба за снаряжение

силажна скоба за снаряжение е общ термин, използван за храната, предоставяна на животните, което е от съществено значение в животновъдната индустрия. Силажите, които също са свързани със земеделския сектор, се превръщат в бали след определен период на жетва, а общото им наименование е силажни бали. Силажите, направени с други земеделски инструменти, се товарят на силажна [...]