вилица за бали

Вилица за бали е оборудване, предназначено за товарене, транспортиране и съхранение на бали. Вилиците за бали могат да се използват почти за всички видове селскостопански продукти и се предпочитат особено за различни култури като люцерна, царевица, памук и слама.   Вилиците за бали могат да се закрепят към различни селскостопански превозни средства като фермерски трактори, [...]